突然好想你(歌词 越南语中文)
初二 其它 1646字 2381人浏览 GaoShanO

最怕空气突然安静 s ợ nhất là không khí bỗng nhiên yên tĩnh

最怕朋友突然的关心 s ợ nhất là bạn bè bỗng nhiên quan tâm

最怕回忆突然翻滚绞痛着不平息 s ợ nhất là hồi ức bỗng nhiên cuộn trào nỗi đau lòng không yên 最怕突然听到你的消息 s ợ nhất bỗng nhiên nghe thấy tin tức của em

最怕此生已经决定自己过 s ợ nhất là cuộc đời này đã quyết định tự mình đi mà không có em lại b ỗng nhiên nghe thấy tin của em

没有你却又突然听到你的消息

想念如果会有声音 n ếu như nỗi nhớ có âm thanh

不愿那是悲伤的哭泣 không muốn đó là khóc nức nở bi thương

事到如今 终于让自己属于 我自己 s ự việc đến hôm nay. cuối cùng khiến bản thân mình thuộc v ề chính mình

只剩眼泪 还骗不过自己 ch ỉ còn nước mắt không lừa nổi chính mình.

突然好想你你会在哪里 b ỗng nhiên rất nhớ em, em sẽ đang ở đâu

过的快乐或委屈 s ống vui vẻ hay là buồn bực

突然好想你突然锋利的回忆 b ỗng nhiên rất nhớ em, nỗi nhớ bỗng nhiên sắc nhọn

突然模糊的眼睛 b ỗng nhiên đôi mắt mơ hồ

我们像一首最美丽的歌曲 chúng ta giống như một bài hát đẹp đẽ nhất

变成两部悲伤的电影 bi ến thành hai bộ phim buồn đau

为什麽你带我走过最难忘的旅行 v ị sao anh đưa em đi qua đoạn hành trình khó quên nhất. 然後留下最痛的纪念品 sau đó để lại vật kỷ niệm đau lòng nhất

我们那麽甜那麽美那麽相信 chúng ta tr ải qua s ự ng ọt ngào như vậy, đẹp đẽ như vậy, tin c ậy như vậy

那麽疯那麽热烈的曾经 điên cuồng như vậy, nóng nhiệt như vậy

为何我们还是要奔向 v ị sao chúng ta vẫn là cứ phải chạy theo hạnh phúc và sự hối hận của riêng mình.

各自的幸福和遗憾中老去

突然好想你你会在哪里 b ỗng nhiên rất nhớ em, em sẽ đang ở đâu

过的快乐或委屈s ống vui vẻ hay là buồn bực

突然好想你突然锋利的回忆b ỗng nhiên rất nhớ em, nỗi nhớ bỗng nhiên sắc nhọn

突然模糊的眼睛b ỗng nhiên đôi mắt mơ hồ

最怕空气突然安静 s ợ nhất là không khí bỗng nhiên yên tĩnh

最怕朋友突然的关心 s ợ nhất là bạn bè bỗng nhiên quan tâm

最怕回忆突然翻滚绞痛着不平息 s ợ nhất là hồi ức bỗng nhiên cuộn trào nỗi đau lòng không yên 最怕突然听到你的消息 s ợ nhất bỗng nhiên nghe thấy tin tức của em