越南歌曲《一个人的冬天》歌词
初二 记叙文 575字 209人浏览 zhk100077

M ột ngày mùa đông

R ồi một ngày trời không biển xanh

R ồi một ngày hàng cây vắng tanh

Và cơn gió mang mùa đông tới

Cu ốn bay theo đám lá vàng rơi

B ờ cỏ này giọt sương đã tan

B ậc thềm này còn in dấu chân

Mùa đông tới anh chờ em mãi

Lá hoa thu sang nay đã úa tàn

Gi ờ đây anh biết anh biết đã mất anh rồi đấy

Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói: Còn yêu mãi...

Gi ờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy

Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói: Anh mãi yêu em...